This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

“Zwakke grondwet maakt Nederland kwetsbaar”

Rop Gongrijp in een opiniestuk in Vrij Nederland: Nederland is kwetsbaar omdat onze grondwet zwak is. Wij hebben niet de mogelijkheid om wetten aan de grondwet, aan hogere principes te toetsen.

Rop Gongrijp in Vrij Nederland:

Er is iets geks aan de hand, als je bedenkt hoe makkelijk wij de overheid inzicht geven in onze gegevens. Het is de grote paradox van deze tijd. We vertrouwen de overheid minder dan ooit, kijk bijvoorbeeld naar de discussie over de griepvaccinaties, en we stemmen op partijen die zich tegen het Haagse systeem verzetten. Tegelijkertijd geven we de staat de macht om te weten waar iedere burger is en hoe het met hem gaat. […] De autoriteiten dringen ons dat niet op – de grap is dat we het zelf willen. […]

Mensen zouden hun belangen moeten wegen. Als je blijft aandringen op veiligheid boven alles, krijg je een politiestaat. Daar is geen kwade opzet voor nodig. Je kunt ook in een dictatuur vervallen omdat je geen waarde meer hechtte aan de strijd om dat te voorkomen. Realiseer je wat de gevolgen zijn als deze informatiesamenleving in verkeerde handen valt. […] Wij zijn hier de droom van Oost-Duitse staatslieden als Honecker en Mielke aan het waarmaken. Nederland is kwetsbaar omdat onze grondwet zwak is. Wij hebben niet de mogelijkheid om wetten aan de grondwet, aan hogere principes te toetsen. De macht wordt te weinig gecontroleerd. Ik pleit ervoor om een Constitutioneel Hof in te stellen, net als in Duitsland. Daar is het verzet tegen privacyschendingen door de staat veel sterker. Op haar beurt zou de overheid transparanter moeten zijn. Als informatie toch volgens de Wet Openbaarheid Bestuur verkrijgbaar is, gooi die dan meteen online! Laat niemand meer juridische gevechten hoeven leveren om te weten wat de overheid aan het doen is.'