This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Zeeuwse gemalen en rioleringen lek

Afbeelding: View from the sewer van Marc Samsom | Licentie: CC BY 2.0

De besturingssystemen van een aantal Zeeuwse gemalen en rioleringen blijken via het internet te beïnvloeden zijn. De beveiliging is onvoldoende.

In het artikel Zeeuwse gemalen te hacken via SCADA-lek op Webwereld:

De SCADA-systemen van rioleringspompen en gemalen van de gemeente Veere blijken slecht beveiligd. Hackers kunnen de systemen manipuleren vanuit huis. De gemeente is geschrokken.

De infrastructuur van de Zeeuwse gemeente Veere blijkt kwetsbaar. […] Hackers kunnen die systemen op afstand manipuleren. […]

[…] De systemen zijn aangelegd door het bedrijf Xylem, dat zich richt op watervraagstukken en opereert in 150 landen.  […]

[senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte van de gemeente Veere] Bults vertelt dat het probleem bij de SCADA-systemen van de rioolpompen van de gemeente zat. Deze rioolgemalen pompen water bij een te hoog niveau weg uit stadswijken. De rioolgemalen staan met elkaar in contact via internet en zijn verbonden met een centrale hoofdcomputer.

“De rioolgemalen hebben allemaal een ip-adres en waren te benaderen via internet. Wat er is gebeurd is dat er mensen binnen zijn gekomen op de communicatielijnen van de rioolgemalen.” Op zich niet erg, volgens Bults.

[…] Volgens de gemeente is inmiddels alles zodanig dichtgetimmerd, dat het echt onmogelijk is om erin tekomen. […]

[…] Uit onderstaande uitzending van EenVandaag blijkt dat de problemen veel verstrekkender zijn dan Bults ze afschildert. Hackers kunnen bijvoorbeeld polders laten onderlopen, met alle gevolgen van dien. […]