This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wob verzoek naar tapstatistieken

Brenno de Winter deed een Wob verzoek naar tapstatistieken. In september kreeg hij een antwoord dat hij vandaag publiceerde.

Brenno de Winter deed in mei een Wob verzoek aan de KLPD, naar aanleiding van het nieuws dat in sommige gevallen de inlichtingendiensten niet alleen de gevraagde verkeersgegevens van een sms bericht te zien krijgen, maar ook de inhoud. Vandaag (naar aanleiding van nieuws van gisteren?) publiceerde Brenno het antwoord dat hij in september kreeg. In het antwoord op het Wob verzoek staat onder meer:

Mede onder inhoudelijke verwijzing naar de relevante parlementaire documenten deel ik u mede, dat:

  • De Minister van Justitie de Tweede Kamer jaarlijks informeert betreffende de tapstatistieken;
  • De tapstatistieken (mede) worden bijgehouden met het oog op het openbaar maken daarvan;
  • In de tweede helft van het jaar 2007 op 12.491 telefoonnummers een bevel tot aftappen is gegeven door het Openbaar Ministerie waarvan het in 84% een tap op een mobiele telefoon en in 16% een tap op een vaste telefoon betrof;
  • In het jaar 2008 op 26.425 telefoonnummers een bevel tot aftappen is gegeven door het Openbaar Ministerie waarvan het in 90% een tap op een mobiele telefoon en in 10% een tap op een vaste telefoon betrof;
  • In de eerste helft van het jaar 2009 op 13.223 telefoonnummers een bevel tot aftappen is gegeven door het Openbaar Ministerie, waarvan het in 80% een tap op een mobiele telefoon en in 20% een tap op een vaste telefoon betrof.

[… wordt] opgemerkt, dat een tap Voice over Internet Protocol (VOIP) betreffende de berekening van de aantallen (mede) onder een tap van een vaste telefoon begrepen wordt (dien te worden).

Brenno had ook gevraagd naar tapstatstieken met betrekking tot taps van internet aansluitingen. Het antwoord daarop luidde:

Het is op dit moment niet mogelijk om op geautomatiseerde wize, betrouwbare (valide) gegevens te genereren ten aanzien van het aantal taps op internet aansluitingen. Mitsdien dient voor het genereren van betrouwbare (valide) gegevens deze informatie handmatig uit een – in beginsel begrensde – geautomatiseerd verwerkte hoeveelheid documenten worden gedestilleerd, wat in het onderhavige geval buitengewoon bewerkelijk is en de daarvoor noodzakelijke tijd en inzet van menskracht evenals de daarmee gemoeide kosten onevenredig. […]

Hij vroeg verder ook naar de gemiddelde tijdsduur. Er zijn bij de KLPD echter geen documenten waarin die duur genoemd staat en deze duur zou dan ook speciaal voor de beantwoording berekend moeten worden. Dat mag niet verlangd worden in een Wob verzoek. De KLPD heeft verder ook geen documenten ten aanzien van het aantal kennisgevingen aan geobserveerde personen voor de verschillende soorten taps, en dus kon de KLPD ook de vraag daarover niet beantwoorden.