This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wetsvoorstel paspoortwet mogelijk in strijd EVRM

Hoogleraar privacyrecht Egbert Dommering van de Universiteit van Amsterdam stelt dat de voorgestelde paspoortwet mogelijk in strijd is met het EVRM.

In De Pers staat een artikel over het wetsvoorstel voor het opnemen van vingerafdrukken (bij de afgifte van een paspoort) in een landelijke database. Uit Je vinger voor het grijpen:

Als je vanaf juni een Nederlands paspoort aanvraagt, staat je vingerafdruk er op een chip in. Dat nieuwe paspoort is door de EU opgelegd aan alle lidstaten, om terroristen te weren. Nederland gaat een stap verder door niet alleen het paspoort in te voeren, maar ook een landelijke databank te maken met de vingerafdrukken van iedereen die er een heeft. […] Voor zover bekend, is Nederland het enige Europese land dat de miljoenen vingerafdrukken van zijn burgers centraal wil opslaan. […]

Overigens is het de vraag of de vingerafdruk helpt tegen paspoortfraude. Even googelen en je vindt een handleiding vingerafdruk namaken met spullen van de Praxis. Dus ontstaat de paradoxale situatie dat Bijleveld een databank creëert om identiteitsfraude tegen te gaan, maar in potentie de mogelijkheid daartoe vergroot. Ze was ervoor gewaarschuwd. Het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) adviseerde in 2007 tegen de landelijke databank toen de paspoortwet in de maak was. ’En daar staan wij nog steeds achter.’ Toen de wet in januari naar de Tweede Kamer ging, veegde Bijleveld het Cbp-advies van tafel. Die Tweede Kamer maakte zich toen drukker om de kosten van het paspoort en stemde met de wet in. Het is binnenkort aan de Eerste Kamer om de wet goed te keuren.

Want de databank is naast onveilig, ook in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Vingerafdrukken zijn persoonlijk eigendom, omdat het biometrische persoonskenmerken zijn. Hoogleraar privacyrecht Egbert Dommering van de UvA zegt dat Nederland het EVRM mag negeren als er sprake is van een dringend maatschappelijk belang. ‘Maar dat moet je met concrete voorbeelden en cijfers wel eerst bewijzen.’ Het bewijs van Bijleveld lijkt aan de dunne kant. Het maatschappelijke belang waarop ze zich beroept is een effectiever en betrouwbaarder paspoortuitgiftesysteem. ‘Dus moet je aantonen dat het huidige systeem niet voldoet’, vindt Dommering. Dat doe je door cijfers te overleggen over fraude met de paspoorten van nu. Maar waar vind je die? Niet in het wetsvoorstel. Ook niet bij Binnenlandse Zaken. Daar zeggen ze dat Justitie ze heeft. Justitie verwijst door naar de marechaussee van Defensie. Maar die zegt dat we toch echt bij Binnenlandse Zaken moeten zijn. Binnenlandse Zaken laat uiteindelijk weten dat ‘er zo ongeveer geen cijfers zijn.’