This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wetsvoorstel om bij te houden wie waar rijdt

Afbeelding: blik op A13 van Marco Raaphorst | Licentie: CC BY 2.0

Een nieuw wetsvoorstel moet er voor zorgen dat de politie vier weken lang mag bijhouden wie waar rijdt. Daarmee legaliseert de minister iets dat de politie al deed.

In de Beleidsvisie ANPR wordt het belang van ANPR voor de opsporingstaak door de minister “onderbouwd”:

In de politieregio’s IJsselland en Rotterdam-Rijnmond is in het verleden ervaring opgedaan met het gebruik van bewaarde kentekengegevens ten behoeve van de opsporing. Gebleken is dat misdrijven mede met behulp van bewaarde kentekengegevens kunnen worden opgelost. Een voorbeeld hiervan is een overval op een winkel, waarbij omstanders de verdachte hebben zien wegrijden en waarbij later blijkt dat het kenteken van het voertuig van de verdachte, kort na de overval is vastgelegd door een ANPR-camera in de nabijheid van de plaats waar de overval is gepleegd. Dit kan richting geven aan het opsporingsonderzoek en bijdragen aan het bewijs.

Op welke wijze het opslaan van de geregistreerde kentekens impact heeft op de privacy komt niet aan bod. In het hoofdstuk over privacy wordt alleen gesproken aan de eisen die uit het regeerakkoord volgen:

[…] Bij nieuwe wetgeving op het gebied van ANPR wordt eerst een Privacy Impact Assessment uitgevoerd, zodat vooraf is onderzocht welke risico’s er zijn op het gebied van privacy en welke risicobeheersende maatregelen eventueel dienen te worden getroffen. Nieuwe wetgeving op het gebied Pagina 5 van 9 van ANPR wordt conform het regeerakkoord voorzien van een horizonbepaling en een evaluatiebepaling. Als onderdeel van deze evaluatie wordt expliciet bezien of zich de geïnventariseerde of eventueel nog andere onvoorziene privacyrisico’s hebben voorgedaan.

In de beleidsvisie spreekt de minister een viertal voornemens uit:

1) […] Het bewaren van alle passagegegevens gedurende een korte tijd draagt bij aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het stelt de politie in staat in de bewaarde gegevens terug te zoeken na een aangifte of de ontdekking van een strafbaar feit. Aangifte of ontdekking van een strafbaar feit vindt niet altijd onmiddellijk plaats. Van specifieke delicten, bijvoorbeeld zedendelicten, wordt soms pas na enkele weken aangifte gedaan. Ik ben daarom van mening dat ten behoeve van de opsporing en vervolging de politie bij wet de bevoegdheid moet krijgen om passagegegevens van alle voertuigen gedurende vier weken te bewaren, waarbij de bewaarde gegevens uitsluitend mogen worden geraadpleegd voor de opsporing van bepaalde misdrijven of de aanhouding van een voortvluchtige verdachte of veroordeelde.

2) Verbreding naar alle politieregio’s […]

3) […] Bovengenoemde toepassingen van ANPR zijn vooral gericht op het vergelijken van ANPR-gegevens met kentekens op referentielijsten. Daarnaast zijn er ook complexere toepassingen van ANPR, zoals het analyseren van ANPR-gegevens en het opstellen en gebruiken van profielen. […] Een ander voorbeeld is de zogenaamde convoy analysis, waarbij wordt gezocht naar voertuigen die bij elkaar rijden om na te gaan of sprake is van ‘bij elkaar horende’ kentekens. […] Het KLPD maakt gebruik van profielen op basis van rijgedrag in het systeem iTrechter. Daarmee kan verdacht rijgedrag worden gedetecteerd. Een voorbeeld van verdacht rijgedrag is ‘parkeerplaats-hoppen’ waarbij een voertuig in relatief korte tijd stopt op meerdere parkeerplaatsen langs de snelweg. Dit rijgedrag wordt vaker waargenomen bij ladingdiefstal.

4) Bredere samenwerking met andere organisaties […]

Ook een privacy impact assessment, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn gepubliceerd.