This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wet politiegegevens risico integriteit politie en privacy burger

Uit het promotieonderzoek waarop Hugo Kielman op 14 april promoveert aan de Universiteit Leiden blijkt dat de Wet politiegegevens een risico zijn voor de integriteit van de politie en de privacy van de burger. Door gebrek aan externe controle blijft bovendien onduidelijk of de politie zich aan de wet houdt en in hoeverre de privacy van burgers hieronder lijdt.

Uit het promotieonderzoek waarop Hugo Kielman op 14 april promoveert aan de Universiteit Leiden blijkt dat de Wet politiegegevens een risico zijn voor de integriteit van de politie en de privacy van de burger. Uit het artikel 'Wet Politiegegevens leidt tot nieuwe IRT-affaire' op de website Binnenlands Bestuur:

De in 2008 ingevoerde Wet politieregisters voldoet niet. […] Door gebrek aan externe controle blijft bovendien onduidelijk of de politie zich aan de wet houdt en in hoeverre de privacy van burgers hieronder lijdt.

Weliswaar hoeven gegevens volgens de huidige wet niet meer na vijf jaar vernietigd te worden, maar nu zouden ze in een archief moeten komen. Wat het verschil is tussen een archief en de rest van het veelal digitale gegevensbestand is echter lastig vast te stellen, als dat er al is, beaamt Kielman. ‘Het hangt er heel erg vanaf hoe je zo’n archief inricht, want de gegevens uit dat archief zouden alleen in opdracht van een Officier van Justitie gebruikt mogen worden, maar dit systeem heeft het gevaar in zich dat gegevens ‘gewoon’ mee genomen worden bij onderzoeken en pas als blijkt dat ze heel nuttig zijn, dat er dan alsnog toestemming van de Officier van Justitie wordt gevraagd.’

Het College Bescherming Persoonsgegevens is, net als voor de Wet bescherming persoonsgegevens, ook toezichthouder voor de Wet politieregisters. Maar als toezichthouder schieten zij tekort, meent Kielman.