This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Site kinderopvang lek gevoelige gegevens

Afbeelding: Jan Klaasen van StanTheCaddy | Licentie: CC BY 2.0

De gegevens van ruim 2.000 aanvragen van kinderopvang liggen op straat nadat de website van de organisatie onvoldoende beveiligd bleek. Nu.nl schrijft in het artikel Lek maakt aanvragen kinderopvang toegankelijk:

Door een lek in de website van een kinderopvangorganisatie in Noord-Holland zijn zeer persoonlijke gegevens van aanvragers toegankelijk geweest. […] Het gaat om de kinderopvang Berend Botje, een relatief grote organisatie met 1200 gastouders, 13 peuterspeelzalen, 11 kinderdagverblijven en 23 locaties voor buitenschoolse opvang.

Door het lek zijn de gegevens van meer dan 2000 aanvragen via de website toegankelijk geweest. Daarbij gaat het om persoonsgegevens van de ouders, zoals salaris en gezinsinkomen, inkomensbelasting, kindertoeslagen, werksituatie, gezinssituatie, adresgegevens, telefoonnummers, burgerservicenummers, bankrekeningnummers en algemene gegevens over het kind.

In sommige gevallen blijkt de informatie van zeer persoonlijke aard. “Op dit moment zijn we nog gehuwd. Maar situatie is onzeker. Scheiding zal waarschijnlijk volgen. Vader woont op ander adres”, schrijft een moeder om deze informatie aan te vullen over de werksituatie.