This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Website Monsterboard lekte gegevens

Uit een melding van Monsterboard zelf blijkt dat de website recent persoonsgegevens gelekt heeft.

Volgens een melding op de website van Monsterboard zelf, is recent informatie gelekt:

Zoals het geval is bij vele bedrijven die grote databases met informatie beheren, is Monster het doelwit geworden van illegale pogingen om toegang te verkrijgen tot en/of het halen van informatie uit haar database. We zijn er recentelijk achter gekomen dat er op illegale wijze toegang is verschaft tot onze database en dat er bepaalde contact- en accountgegevens zijn ontvreemd, waaronder Monster gebruikersaccounts en wachtwoorden, e-mailadressen, namen, telefoonnummers en beperkte demografische gegevens. De betreffende informatie bevat geen CV’s. Monster verzamelt over het algemeen geen – en de ontvreemde informatie bevat deze ook niet – gevoelige informatie zoals burgerservicenummers of persoonlijke financiële informatie. Er zijn geen CV’s of transactiegegevens van klanten ontvreemd.

Ook al is de tekst op de website veel langer, veel meer informatie dan bovenstaande is er niet bekend. Ook andere media, zoals in dit artikel bij Webwereld, kunnen weinig meer details geven:

Uit de database van vacaturesite Monsterboard.nl is persoonlijke informatie van gebruikers ontvreemd. Het gaat onder meer om e-mailadressen, namen, telefoonnummers en adressen.

Een woordvoerder van Monsterboard kan niet zeggen hoeveel gebruikers door de hack getroffen zijn. Het is dan ook onduidelijk of het om slechts een paar gebruikers gaat of dat de hele database op straat is komen te liggen. Ook over de manier waarop het systeem is gekraakt wil het bedrijf niets naar buiten brengen omdat er dan ingegaan zou worden op de beveiliging van de site.

Het is niet de eerste keer dat er privégegevens van Monsterboard-gebruikers op straat belanden. In augustus 2007 werden er ten minste 1,3 miljoen gegevens van een paar honderdduizend gebruikers gestolen. Toen ging het om namen, woon- en e-mailadressen, telefoonnummers en id-nummers.