This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wachtwoorden hoogste bestuursrechtbank gelekt

Afbeelding: P1750147 van Franklin Heijnen | Licentie: CC BY-SA

De brieven van de Raad van State, met logingegevens voor het beschikbaar maken van processtukken, worden veelal gepubliceerd. 

Webwereld schrijft in het artikel Overheid lekt wachtwoorden Raad van State:

Als door een burger of bedrijf een procedure bij de Raad van State wordt aangespannen, stuurt het rechtscollege een brief naar het betreffende bestuursorgaan. Dat kan vervolgens zelf documenten rond ruimtelijke ordening via het web uploaden. Zo hebben de rechters toegang tot processtukken.

Voor de toegang tot de omgeving wordt per zaak een brief uitgestuurd naar het bestuursorgaan. Daarin staat het zaaknummer de gebruikersnaam en er wordt een wachtwoord meegestuurd. Veel bestuursorganen maken de brief toegankelijk via het web, omdat het voor raads- en statenleden inkomende stukken zijn. Ook is het traditie dat bestuursrechtelijke procedures volledig openbaar zijn.

Het gevolg daarvan is wel dat Google de brieven oppikt en de scan omzet naar tekst. Hierdoor worden de brieven eenvoudig te doorzoeken. Wie zoekt op extranet.raadvanstate.nl en wachtwoord, krijgt letterlijk honderden brieven te zien.

Maar de Raad van State ziet het publiceren van het document wel degelijk als een fout. “Ik vergelijk het met het publiceren van een brief met een pincode”, stelt Beekman dan ook.