This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wachtwoorden gelekt bij hack XS4ALL server

Afbeelding: Schwag! van Peter Robinett | Licentie: CC BY 2.0

Een van de shellservers van XS4ALL blijkt eind vorig jaar gehacked te zijn. Hackers hebben van dertig klanten de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen.

In een artikel in de nieuwsgroep xs4all.general schrijft XS4ALL:

Eind vorig jaar hebben wij bij XS4ALL moeten constateren dat een van onze machines, xs3.xs4all.nl, gehackt is via een naar wij denken bekende exploit.

Wij zijn hier onder meer in bevestigd omdat wij op een buitenlandse sites voor hackers een (in het Roemeens gesteld) verslag hebben gevonden, waarin ook de accountnamen en -versleutelde- wachtwoorden van gebruikers van die machine zijn aangetroffen.

Wij weten dat:

 •  de machine xs3.xs4all.nl gehackt is;
 • het systeembestand met gebruikersnamen en versleutelde wachtwoorden in handen is gekomen van de hackers;
 • een systeemprogramma dat gebruikt wordt om verbindingen van buitenaf met het systeem op te zetten is aangepast, zodat de opgegeven gebruikersnaam en het meegegeven wachtwoord gekopieerd zijn naar een bestand dat de hackers hiervoor hadden ingericht;
 • gedurende de tijd dat gebruikersnamen en wachtwoorden werden afgeluisterd, dertig klanten hebben ingelogd op het systeem.

Wij denken dat:

 • De dertig gebruikersnamen en wachtwoorden die verzameld zijn in de periode die hierboven genoemd wordt, daarmee in handen zijn gekomen van willekeurige onbevoegden.

Wij hebben daarop:

 • Het systeem onbereikbaar gemaakt;
 • Een forensisch onderzoek uitgevoerd op het betreffende systeem met als doel te achterhalen welke gegevens of programmatuur op het systeem in het ongerede is geraakt;
 • De klanten van wie we weten dat de wachtwoorden in onversleutelde vorm “geoogst” zijn, rechtstreeks en individueel benaderd;
 • Daarbij is in 1 enkel geval een misverstand in de communicatie  ontstaan, waardoor de klant wel, maar foutief is geinformeerd over de aard van het probleem met zijn account, zodat de klant wel de nodige en juiste maatregelen heeft getroffen, maar dit niet heeft gedaan in de wetenschap dat zijn account was gecompromitteerd;
 • Degenen die wij rechtstreeks telefonisch konden bereiken, van advies voorzien om hun wachtwoord te wijzigen;
 • De overige klanten uit deze groep van dertig per mail geadviseerd hun wachtwoord te wijzigen;
 • Een deadline gesteld aan de periode waarbinnen de wachtwoorden konden worden gewijzigd, waarna ongewijzigde accounts zijn geblokkeerd.