This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

VVD wil databanken gratis voor politie

Afbeelding: kvk van Dan Kamminga | Licentie: CC BY 2.0

De VVD wil dat de politie gratis kan neuzen in databanken van de overheid. De staatssecretaris schrijft dat dat niet kan – en ook voorheen niet kon.

In het artikel VVD wil politie gratis laten neuzen in databases schrijft Webwereld:

Om onder meer inzage te krijgen in de financiële constructies van bedrijven hebben opsporingsinstanties als de politie en de FIOD vaak toegang nodig tot de database van de Kamer van Koophandel, maar daar moeten ze per inzagevraag wel voor betalen, net als elke Nederlander. Tot dit jaar kreeg de politie daartoe een factuurtje toegestuurd. Dat liep nogal op wat papierwerk betreft en bleek “een onnodige beperking”, zegt VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert.

In een reactie op kamervragen schrijft staatssecretaris Teeven:

Bent u bekend met het feit dat de mogelijkheden voor bevraging beperkt zijn omdat de politie betaalt per informatievraag?

Deelt u de mening dat de politie hiermee onnodig wordt beperkt in haar mogelijkheden om bijvoorbeeld inzage te krijgen in financiële constructies van bedrijven?

Per 1 januari 2012 is voor het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor het ministerie van Veiligheid en Justitie de zogeheten budgetfinanciering van kracht. Dit houdt in dat de afzonderlijke instanties, zoals politie en het OM, geen facturen meer krijgen. In plaats daarvan hevelt elk departement jaarlijks een budget over naar het ministerie waar het basisregister onder valt. De administratieve lasten die verbonden waren aan de facturering zijn daarmee weggenomen.

Voor wat betreft de kosten die zijn verbonden aan de toegang tot het Handelsregister ten behoeve van controle en opsporing, heeft de invoering van de budgetfinanciering gezorgd dat mogelijke knelpunten voor het gebruik van de basisregistraties zijn verholpen. Wel zal mijn ministerie nog navraag doen bij de relevante handhaving- en opsporingsdiensten of dit daadwerkelijk het geval is.

[…]

Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om ervoor te zorgen dat de politie zonder betaling toegang krijgt tot bovengenoemde basisregistraties? Welke termijn verbindt u hieraan?

[…]

Hiermee zal ook de onderlinge facturering en verrekening verdwijnen wat zal bijdragen aan een efficiënte overheid. Dat betekent overigens niet dat het gebruik in de toekomst ‘gratis’ kan zijn maar dat de kosten op andere wijze dan tarifering of beprijzen van gebruik worden gedekt. […] Overigens is het niet zo dat overheidsinstellingen voorheen zonder betaling toegang hadden tot de gegevens in het Kadaster en het Handelsregister.