This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

VS toegang tot Europese bankoverboekingen

De autoriteiten in de Verenigde Staten krijgen inzage in nationale en internationale bankoverboekingen in Nederland en andere EU-lidstaten.

Het ANP meldt (via Z24 en nu.nl):

De autoriteiten in de Verenigde Staten krijgen inzage in nationale en internationale bankoverboekingen in Nederland en andere EU-lidstaten. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn maandag akkoord gegaan met een regeling die hiertoe de mogelijkheid biedt. De regeling geldt vooralsnog voor negen maanden. Nederland werkt alleen mee aan het verlenen van gegevens als er sprake is van een gerechtelijk onderzoek, aldus een woordvoerder van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. De Amerikanen willen toegang tot de informatie om het terrorisme beter te kunnen bestrijden. Maar de zogeheten Swift-regeling is zeer omstreden, omdat onduidelijk is wat er precies met de gegevens gebeurt. […] Het verdrag wordt dinsdag van kracht.

De Standaard meldt in EU sluit voorlopige deal met VS over bankgegevens verder ook nog:

Daarom is het aantal voor de Amerikaanse autoriteiten toegankelijke gegevens ingeperkt. Het gaat enkel om bankverkeer tussen Europa en derde landen. Verrichtingen binnen Europa worden uitgesloten. De onderzoeksgegevens mogen door de VS ook niet aan derde landen doorgespeeld worden.

De Belgen noemen opmerkelijk genoeg wel een andere ingangsdatum:

Het nieuwe akkoord is vanaf 1 februari 2010 geldig voor negen maanden.

Toevoeging 6 december 2009. De overeenkomst is gepubliceerd op de website van de Raad van de Europese Unie: "[…] overeenkomst inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering."