This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Vragen data-mining geheime diensten dubbelzinnig beantwoord

Afbeelding: Secret Agent IXh van Anne Bollwahn | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie geven multi-interpretabele antwoorden op vragen over data-verwerkingen door de geheime diensten.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer schrijven de ministers:

Wat is het project ‘Argo 2’ en wie is de opdrachtgever van dit project? Wat is het project ‘Symbolon’ en wat is de toekomst van dit project? […]

Argo II is een project van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) om de bestaande systemen om informatie uit communicatiemiddelen te verwerken tot inlichtingen (Signal Intelligence of Sigint) te vernieuwen. […] Het project Symbolon heeft tot doel de sigint- en cyber-capaciteiten van de AIVD en de MIVD te bundelen in een gezamenlijke Sigint-Cyber-eenheid van en voor de beide diensten. Ook de Nationale Sigint Organisatie (NSO) gaat in deze eenheid op. […]

Klopt het dat bij het aftappen van het internetknooppunt AMS-IX gebruik wordt gemaakt van datamining, een middel waarvan u tot nu toe afstand heeft genomen? […]

De Wet in de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 staat het ongericht aftappen van de AMS-IX niet toe. Er is geen betrokkenheid van een leverancier, rechtstreeks of via dochterondernemingen, bij de verwerving van Sigint.

Toestaan is iets anders dan toepassen.