This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

VNG publiceert namen aanvragers Wob-verzoek

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert informatie over verzoeken opgrond van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij de naam van de aanvrager zichtbaar is.

De VNG wilde met de publicatie gemeenten adviseren over de afhandeling van een bepaald verzoek. In de publicatie werd de naam van de aanvrager genoemd.

Daarop volgde een klacht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zij zijn van mening dat de publicaties in strijd met de Wet bescherming persoonsgegegevens zijn. De publicatie van de naam van de verzoeker is niet noodzakelijk voor het verstrekken van het advies. Het advies had ook gepubliceerd kunnen worden zonder de naam van de verzoeker. Ook had het advies verspreid kunnen worden via een afgeschermd deel van de website.

Op het moment van schrijven zijn er nog altijd documenten op de website van de VNG te vinden waarbij de naam van de verzoeker genoemd wordt.