This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Visie Openbaar Ministerie komende jaren

Afbeelding: Wilhelminahof van Jeroen Kransen | Licentie: CC BY-SA

Het Openbaar Ministerie wil de komende jaren meer gaan samenwerken met betrokken partijen en haar acties moeten zichtbaarder worden.

In haar nieuwsbericht schrijft het Openbaar Ministerie:

In Perspectief op 2015 presenteert het Openbaar Ministerie (OM) zijn visie op de strafrechtelijke handhaving voor de komende jaren. Centrale gedachte in ‘Perspectief op 2015′ is dat het optreden van het OM pas maatschappelijke betekenis heeft als de gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving.

De komende jaren wil het OM nog nadrukkelijker de samenwerking zoeken met de betrokken partners om tot een gezamenlijke interventiestrategie te komen. Op deze manier kan samen een grotere en effectieve bijdrage geleverd worden aan het veiliger maken van Nederland.

Enkele citaten uit de visie Perspectief op 2015:

Innovatieve manieren van opsporing en vervolging. Dat betreft nieuwe technieken zoals in de forensische opsporing, in het gebruik van BOB-middelen en geavanceerde data-analyses. […] Met de opkomst van ICT en Internet ontstaan er voor criminele organisaties nieuwe mogelijkheden, zoals skimming, phishing en het verstoren van de werking van computersystemen. Daarnaast krijgen traditionele delicten zoals kinderporno en fraude een nieuwe verschijningsvorm, die vraagt om een daarop toegesneden strafrechtelijke handhaving. […] Gelet op de maatschappelijke en wijdverbreide impact van cybercrime moet de digitale kennis en expertise in de opsporing en vervolging worden versterkt. Cybercriminelen opereren wereldwijd en maken gebruik van allerlei afschermingstechnieken. Dit vraagt extra investering in het in beeld houden van de cybercriminelen. De aanpak van cybercrime heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van de vitale infrastructuur in Nederland.

Slachtoffers van zedendelicten, in het bijzonder kinderen, verdienen de hoogste prioriteit. […] In de aanpak van kinderporno kiest het OM voor een slachtoffergerichte aanpak van kinderporno. De opsporing en vervolging richten zich op het stoppen van actueel misbruik van kinderen (in Nederland). In de aanpak van het bezit van kinderporno wordt meer eenheid, expertise, innovatie en slagkracht georganiseerd.