This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Verwijdering foto eisen via hoster

Gedeeltelijke schermafdruk bewuste foto.

Het Financieel Dagblad eist dat Mobypicture een foto verwijderd, maar volgens Mobypicture moet de krant de uploader eerst benaderen.

In het artikel FD eist dat Mobypicture foto van krantenartikel verwijderd, moet dat? schrijft ISPAM.nl:

Tussen het Financiële Dagblad en Mobypicture is een conflict. Een gebruiker van Mobypicture heeft een foto van een krantenartikel uit de FD geüpload. Het FD eist dat deze wordt verwijderd of er moet 120 euro door Mobypicture worden neergeteld voor het hergebruik van het krantenartikel.

[…]

De dienst van Mobypicture is simpelweg het hosten van foto’s en andere afbeeldingen. Als hoster is de bescherming van art. 6:196c BW van toepassing op Mobypicture. Dit artikel is in Nederland in de gedragscode Notice and Takedown verder uitgewerkt en is in lijn met de geldende jurisprudentie.

[..]

In dit geval is de voor de openbaarmaking verantwoordelijke persoon bekend, het is namelijk de in het krantenartikel geportretteerde persoon. Het is dus aan het FD om eerst deze te verzoeken om de bewuste foto te verwijderen. Weigert deze of geeft deze geen thuis, dan pas kan het FD Mobypicture aanspreken.