This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Verslag overleg Tweede Kamer over aanpak kinderporno

Op 2 december werd met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer met staatssecretaris Teeven overleg gevoerd over de aanpak van kinderporno, en daarmee ook over het filteren van de afbeeldingen van misbruik van kinderen op internet.

Er is nu een "geredigeerd woordelijk verslag".