This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Verloren verkeersgegevens geen probleem opsporing

Afbeelding gebaseerd op Vodafone F1 racing car van mnadi (licentie: CC BY-NC 2.0)

Bij de Vodafone-brand zijn alle gegevens verloren gegaan die bewaard worden in het kader van de bewaarplicht. Dat leverde de politie geen problemen op.

Het Agenschap Telecom schrijft in de samenvatting van het rapport:

Op 4 april 2012 ontstond brand in een netwerkcentrale van Vodafone in Rotterdam. Hierdoor werd het Vodafonenetwerk in de regio Rotterdam en Den Haag volledig onbruikbaar. […]┬áTijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de database voor de verkeersgegevens en de back-up daarvan in dezelfde ruimte stonden. Deze beide installaties zijn door rook- en waterschade verloren gegaan. Hierdoor is Vodafone niet in staat gebleken alle benodigde verkeers- en locatiegegevens te verstrekken over de wettelijk vereiste periode van twaalf maanden voorafgaand aan de brand. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn hier meteen over ge├»nformeerd.

Door een tijdelijke wijziging kan Vodafone een beperkte set gegevens voor vorderingen aanleveren. Navraag bij politie en Openbaar Ministerie heeft naar voren gebracht dat dit geen grote problemen bij hen heeft opgeleverd.