This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Veel tappen ten koste van kwaliteit uitwerking

Afbeelding: mobile phone van LEOL30 | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De topman van het OM die eerder opmerkte dat de politie teveel tapt, stelde ookdat het vele tappen soms ten koste gaat van de kwaliteit van de uitwerking van de getapte gegevens.

Dat schrijft minister Opstelten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van de opmerkingen van de topman:

De berichtgeving heeft betrekking op de toespraak die een lid van het College van procureurs-generaal hield tijdens het jubileum van het Tijdschrift voor de Politie. Zijn uitspraken moet u zien in de context van het debat over doelmatigheid, selectiviteit en het benutten van bevoegdheden in de opsporing. De procureur-generaal beoogde met de in de vraag 4 aangehaalde opmerking duidelijk te maken dat het verder ontwikkelen en breder toepassen van andere opsporingsbevoegdheden en -strategie├źn een deel van het gebruik van taps en de daarmee gepaard gaande inbreuken op privacy overbodig zou kunnen maken. Net als de onderzoekers van het WODC concludeert de procureur-generaal dat de tap een waardevolle opsporingsbevoegdheid is en dat de uitwerking van tapgesprekken arbeidsintensief is. De procureur-generaal heeft benadrukt dat het van belang is er alert op te blijven dat de arbeidsintensiviteit wordt betrokken bij de afwegingen over de inzet van taps. Voorts heeft hij gezegd dat het vele tappen soms ten koste gaat van de kwaliteit van de uitwerking van de getapte gegevens.