This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Valse advocaat stuurt valse takedown-verzoeken

Afbeelding: Tangled Network van Bruno Girin | Licentie: CC BY-SA 2.0

Verschillende hosters hebben sommaties ontvangen om sites uit de lucht te halen van iemand die zich uitgeeft als advocaat.

Arnoud Engelfriet schrijft in het artikel Hosters opgepast: nepadvocaat ‘Hofmans’ stuurt valse sommatiemails op het blog van zijn werkgever:

Zó zout heb ik het nog niet gegeten: diverse klanten van ons ontvingen notice/takedownmails van “Advocaten kantoor Hofmans”, de heer “Jeffrey Hofmans” himself. In de mails werd gemeld dat een gebruiker van de klant geen gehoor gaf aan een juridische sommatie, en werd geëist dat de hoster zelf nu actie moest ondernemen. Maar dat “advocaten kantoor” is nep, het bestaat niet, en deze “Hofmans” begaat een strafbaar feit door dit soort sommatiemails te sturen.

Zo schrijft de advocaat onder meer

Na bestudering van de dossierstukken van een aantal cliënten kom ik tot de conclusie dat de website www.[geredigeerd].nl zich bezig houdt met hacking en tegen betaling illegale software verkoopt onder een niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven B.V.

Ook worden claims ingelegd namens Hyves, Facebook, Microsoft, Twitter en andere partijen. Het moge bekend zijn dat deze partijen andere advocaten hebben. En die produceren betere zinnen dan

Ook maken de cliënten kenbaar dat de website inbreuk maakt op hun merkrecht Windows Live Messenger® en Bing® op grond van art. 1 Auteurswet.

Een advocaat zou immers weten dat het merkrecht niet geregeld is door de auteurswet maar door de merkenwet, beter gezegd het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom – wat nog eens veel dreigender klinkt ook.

Dat de advocaat nep is, staat vast. […]