This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

UWV Hilversum haalt namen en adressen door elkaar

Door een menselijke fout verstuurde het UWV Hilversum uitnodigingen aan werkelozen, waarbij de namen en de bijbehorende adressen door elkaar werden gehaald.

In het artikel UWV haalt Gooische werklozen door elkaar schrijft Binnenlands Bestuur:

UWV Hilversum heeft een fikse fout gemaakt bij het versturen van uitnodigingen voor de banenmarkt op 7 oktober. De uitnodigingen hadden wel het goede adres, maar niet de goede naam. Op de envelop stond de naam van een andere Gooische werkloze. […] Bij de adressering zijn in Excelsheets de namen en adressen verschoven door een fout waardoor de verkeerde namen bij de adressen kwamen. Zo zijn de uitnodigingen bij de werkzoekenden beland met de verkeerde naam. In de uitnodiging kan ook het BSN-nummer van de geadresseerde zijn gekomen, dus niet van de ontvanger.