This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Uitwisseling passagiersgegevens EU en VS feit

Afbeelding: Bushokje Schiphol van Shirley de Jong | Licentie: CC BY-NC 2.0

Er is een nieuw akkoord over het delen van gegevens van Europese reizigers die naar de Verenigde Staten vliegen.

In het artikel Uitwisseling passagiersgegevens uitgelegd:

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Volgens het akkoord over Passagiers Namen Register (PNR) worden gegevens uitgewisseld die een persoon aan de luchtvaartmaatschappij levert. Het gaat dan om persoonsgegevens als naam, geboortedatum, adres, telefoongegevens en creditkaartinformatie.

Daarnaast gaat het om informatie over de vlucht zoals bestemming, bagage en stoelnummer, evenals informatie over de maaltijdkeuze of een verzoek tot medische assistentie aan boord. De informatie wordt gebruikt voor het opsporen, voorkomen en vervolgen van terrorisme en zwaar grensoverschrijdende criminaliteit zoals drugs- en mensenhandel.

[…]

Wat gebeurt er met de gegevens?

De informatie wordt maximaal 5 jaar in een actieve databank opgeslagen. Al na 6 maanden wordt alle informatie waaraan iemand geïdentificeerd kan worden, zoals naam en contactgegevens, afgeschermd.

Na die 5 jaar kunnen de gegevens maximaal 10 jaar worden opgeslagen in een slapende databank die alleen door een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren te bekijken is. Daarna wordt alle informatie geanonimiseerd.

Gegevens waaruit de geloofsovertuiging, politieke opvatting of gezondheidstoestand is op te maken (aan de hand van maaltijdkeuze of medische bijstand), kunnen alleen in bijzondere omstandigheden worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de persoon in levensgevaar is. Per geval wordt dan toegang tot de gegevens verstrekt.

[…]

Wanneer gaat het verdrag in?

De EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen de overeenkomst op 26 april aanstaande officieel goedkeuren. Vanaf dan zal het akkoord 7 jaar van kracht zijn.