This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Tweede Kamer stemt in met elektronisch patiƫntendossier

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

In een artikel op nu.nl:

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

De Kamer stemde donderdag in met de wet die de verplichte aansluiting regelt. Die verplichting geldt alleen voor de huisartsen, apothekers en specialisten, patiënten staat het vrij om bezwaar te maken tegen deelname aan het dossier. Ook moeten ze een arts toestemming geven om de gegevens in te zien. Een arts mag dit alleen doen als hij de patiënt in behandeling heeft.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) was van plan het EPD al dit najaar in te voeren, maar doet het wat rustiger aan omdat dan nog niet alle zorgverleners de veiligheid van hun systeem goed geregeld hebben.

Het uitstel biedt de minister ook nog gelegenheid tegemoet te komen aan de wens van de Kamer dat bij invoering de patiënt meteen inzage kan krijgen in zijn eigen dossier. Ook kan hij zien welke artsen er allemaal gebruik van hebben gemaakt.

Het stenografisch verslag van he overleg in de Tweede Kamer is inmiddels online beschikbaar.