This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Trimbos wil registratie kinderen van probleemouders

Afbeelding: r2d2 serving princess leia van m.a.r.c. | Licentie: CC BY-SA 2.0

Het Trimbos Instituut vind dat kinderen van probleemouders geregistreerd moeten worden, om hen “voor te lichten en zo nodig te steunen”.

In het artikel Leg kind probleemouders vast in de Spits:

De 577.000 kinderen van ouders met een psychische aandoening of een verslaving moeten standaard geregistreerd worden binnen de GGZ en Verslavingszorg, stelt het Trimbos-instituut.

Het gaat om zogenoemde KOPP-kinderen van ouders met een psychisch probleem, en KVO-kinderen van ouders met een verslaving. Volwassenen die worden behandeld binnen de GGZ worden niet standaard gevraagd of zij een kind hebben, vertelt Van der Zanden. „De hulp richt zich vaak op de patiënt en onvoldoende op hun kinderen.”