This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

TLS: fraude met OV-Chipkaart verwaarloosbaar

TLS heeft op verzoek van het ministerie een rapport opgesteld over de fraude met de OV-Chipkaart. Van de tientallen aangiftes waarvan eerder sprake was, kan eigenlijk geen sprake zijn geweest omdat er volgens TLS geen fraude is gepleegd.

In het leesbare rapport Fraude met de OV-chipkaart schrijft TLS onder meer:

In 2010 zijn slechts enkele gevallen van fraude door de detectieregels in de backoffice van TLS gesignaleerd. Na analyse is besloten de gedetecteerde, frauduleuze kaarten direct te blokkeren. In vrijwel alle gevallen bleek achteraf geen sprake van fraude maar was de oorzaak een foutieve instelling in e%f werking van het systeem. Bij één specifiek geval van fraude is besloten deze nader te volgen, waarna aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dit heeft geleid tot onderzoek, aanhouding en vervolging van een persoon uit Leiden.

In januari 2011 is in de backoffice van TLS fraude met in eerste instantie één anonieme kaart en later op een groeiend aantal kaarten geconstateerd. In verband met onderzoek is er niet geblokkeerd, maar zijn meer gegevens verzameld en geanalyseerd. Van deze vermoedelijke fraude is op 21 januari 2011 aangifte gedaan. Naderhand is bekend geworden dat deze fraude vermoedelijk is gepleegd door een aantal journalisten die anonieme OV-chipkaarten hebben gemanipuleerd en hierop hebben gereisd.

Deze verhoogde aandacht heeft ertoe geleid dat meer mensen op het idee zijn gebracht om één en ander zelf uit te proberen. Uit onderstaande grafiek staan de dagaantallen kaarten die in de backoffice op frauduleuze handelingen worden gedetecteerd. Hier is een groei te zien tot ongeveer 50 kaarten per dag. Opgemerkt wordt dat hierin nog niet de cijfers zitten van de OV-chipkaarten waarop een 'thuis check-in' wordt gemanipuleerd, aangezien dit nog niet meetbaar en detecteerbaar is.

Deze cijfers moeten worden gezien in het volgende perspectief: 9,5 miljoen gedistribueerde OV-chipkaarten in Nederland […] 1,8 miljoen unieke OV-chipkaarten per week in gebruik […]