This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Telefoongesprekken met advocaten worden wél afgeluisterd

Afbeelding: Old phone van Doug | Licentie: CC BY-NC 2.0

Het systeem dat er voor moet zorgen dat gesprekken met advocaten niet worden afgeluisterd door de politie blijkt niet te werken.

De Nederlandse Orde van Advocaten schrijft in het artikel Audit nummerherkenning legt mankement bloot:

Bij een audit van het systeem voor nummerherkenning dat advocaten en hun cliënten moet beschermen tegen het afluisteren van geheimhoudergesprekken, is een mankement aan het licht gekomen. Gebleken is dat telefoontaps niet direct blokkeren bij herkenning van een telefoonnummer van een advocaat. Daarmee werkt het systeem niet conform de afspraken die zijn gemaakt tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het OM, het KLPD en de Orde.

De Orde neemt dit hoog op omdat – in strijd met gemaakte afspraken -telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënt toch zijn opgenomen. De gesprekken zijn niet bewaard en voor het overgrote deel ook niet uitgeluisterd, omdat de opnames aan het eind van het telefoongesprek automatisch zijn vernietigd en in de tussentijd niet toegankelijk waren.

Doordat echter de geheimhoudergesprekken niet direct zijn geblokkeerd, is het wel mogelijk dat kennis is genomen van gesprekken die real time zijn afgeluisterd. Volgens het KLPD wordt niet meer dan 0,1 procent van alle telefoontaps real time afgeluisterd.

Het is niet voor het eerst: ook al eerder bleek het filter niet te werken.