This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Taxicentrale geeft onbedoeld openheid in klachten

Bezoekers kunnen via de website van TCA, de Taxi Centrale Amsterdam, klachten over chauffeurs melden. De klachten waren door een fout in de beveiliging van de website, publiek toegankelijk, inclusief de persoonsgegevens van klagers.

Het Parool schrijft in Klachten over TCA per ongeluk online:

Op de website van de Taxi Centrale Amsterdam (TCA) waren dinsdag enige tijd door bezoekers ingevulde webformulieren te zien. Het ging bijvoorbeeld om klachten of sollicitaties. Ook de persoonlijke gegevens van de bezoekers, zoals de naam en het telefoonnummer, waren te zien.

TCA zegt er in een persbericht over:

TCA betreurt het dan ook ten zeerste dat klachten, die overigens netjes zijn afgehandeld, in de openbaarheid terecht zijn gekomen. […] Op dit moment wordt het lek op de TCA-website gedicht en zullen extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Op de website van TCA zelf is niets te vinden over het lek.