This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

T-Mobile blundert verzending e-mail

T-Mobile heeft moeite met versturen van een e-mail. Geadresseerden stonden in het To: veld.
Webwereld meldt in een artikel dat T-Mobile per ongeluk een e-mail verzonden heeft aan meerdere klanten, maar daarbij de geadresseerden in het To veld, in plaats van het BCC veld, heeft opgenomen.

De T-shop in de hoofdstedelijke Kinkerstraat stuurde een mail naar klanten die een iPhone hebben gereserveerd bij die winkel. T-Mobile zette in de mail dat de reservering is binnengekomen maar wordt vastgehouden tot 18 juli. De bedoeling was een twintigtal klanten tegelijk te laten weten dat hun iPhone-reservering is geslaagd. Echter, de adressen van de klanten van de T-shop stonden allemaal in het to-vak, waardoor alle andere klanten nu precies weten wie ook een iPhone heeft gereserveerd bij diezelfde winkel. […] Het College Bescherming Persoonsgegevens noemt het 'een beetje dom'.

Een woordvoerder van T-Mobile zegt dat de kwestie 'niet had mogen gebeuren.' "Een menselijke fout, die is voortgekomen uit de wil alle klanten zo snel mogelijk aan een iPhone te helpen. Het is goed bedoeld, maar niet minder fout."