This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Studie: EPD niet goed beveiligd

In het NRC wordt melding gemaakt van een onderzoek naar de beveiliging van het EPD. In het onderzoek signaleert men een aantal tekortkomingen in de bouw van het EPD. Als de tekortkomingen niet worden opgelost „is het EPD gewoon lek”.

In het NRC wordt melding gemaakt van een onderzoek naar de beveiliging van het EPD:

Van 't Noordende signaleert een aantal tekortkomingen in de bouw van het EPD. „Verbeteringen zijn mogelijk, maar vereisen een aanzienlijke herziening van de EPD-architectuur”, stelt hij. Als de tekortkomingen niet worden opgelost „is het EPD gewoon lek”. Niet eerder is de beveiliging van het EPD zo breed en zonder opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzocht. Van 't Noordende heeft de meeste kritiek op de onveilige wijze waarop artsen bevoegdheden kunnen delegeren aan medewerkers.

[…] Maar vooralsnog is Nictiz tot een andere conclusies gekomen in de afwegingen tussen beveiliging en gebruiksvriendelijkheid van het EPD. „Wij hebben een afweging gemaakt op basis van de praktijk. Dat is iets anders dan de theorie”, aldus Nictiz-directeur Van Boven.