This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Stijgend gevoel veiligheid en onveiligheid

Het cameratoezicht op de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer zorgt voor een stijging van het veiligheidsgevoel.

Over het cameratoezicht op een locatie in Zoetermeer meldt het Algemeen Dagblad:

Het cameratoezicht op de Nelson Mandelabrug, dat al vanaf 2003 daar is gevestigd, wordt voortgezet. De camera’s worden dit jaar voor ongeveer 30.000 euro vervangen. Uit de tweejaarlijkse evaluatie van de gemeente blijkt dat de veiligheidsgevoelens van passanten op de brug tussen Stadshart en Rokkeveen in vier jaar iets is gestegen: 74 procent van de passanten in 2004 en 76 procent in 2008 voelt zich daar ‘altijd veilig’. Opmerkelijk is de stijging van mensen die zich ‘nooit veilig’ voelen: van 1,4 naar 3,9 procent. Uit gegevens van de Geïntegreerde Monitor Centrale (GMC) blijkt dat in 2007 het aantal geregistreerde incidenten bij de Mandelabrug aanzienlijk is toegenomen. Er was voornamelijk veel overlast en vernieling, soms twee keer zo vaak als het jaar daarvoor. Hierdoor is het aantal aanhoudingen, 4 in 2006 en 10 in 2007, meer dan verdubbeld – over 2008 zijn nog geen jaarcijfers.