This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Staatssecretaris maant universiteit om publicatie problemen OV chipkaart

Tijdens een commissieoverleg dinsdag heeft staatssecretaris van Verkeer Tineke Huizinga de Nijmeegse Radboud Universiteit gemaant geen informatie waarmee de aanstaande OV chipkaart grootschalig misbruikt kan worden, te publiceren.

Uit het artikel in De Pers:

De Nijmeegse Radboud Universiteit mag geen gevoelige informatie openbaar maken waarmee grootschalig misbruik van de OV-chipkaart mogelijk wordt. Die oproep deed staatssecretaris van Verkeer Tineke Huizinga (ChristenUnie) dinsdag tijdens een debat over de chipkaart. […] Tijdens een hoorzitting in de Kamer hebben onderzoekers van de universiteit aangegeven in oktober met een wetenschappelijke publicatie te komen over de chip, zei Wijnand Duyvendak (GroenLinks). Daardoor wordt het voor iedereen die een beetje verstand heeft van de materie mogelijk om software te schrijven waarmee het mogelijk is om misbruik te maken van de kaart, aldus het Kamerlid. […] Huizinga antwoordde ervan uit te gaan dat een 'gerenommeerde instelling' als de Radboud Universiteit zijn 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' neemt en zoiets niet doet.

Er wordt geen woordelijk verslag bijgehouden van commisievergaderingen, het is daardoor niet te bepalen of aan te tonen wat de staatsecretaris precies gezegd heeft.