This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

SGP filtervoorstel overbodig en riskant

Afbeelding: Akureyrarkirkja van Rejo Zenger

Het amendement  van de SGP is niet nodig, gebruikers hebben nog altijd de ruimte om hun internetverbinding te filteren. Risico op misbruik is er wel.

Bits of Freedom schrijft in Filtervoorstel overbodig maar wel riskant:

Het filtervoorstel is overbodig. Als je er zelf voor kiest om internet te filteren moet dat kunnen. Het oorspronkelijke netneutraliteitsamendement biedt dan ook uitdrukkelijk de ruimte om een filter in aanvulling op je verbinding te gebruiken. Hier zijn in Nederland verschillende mogelijkheden voor. Bij provider Kliksafe, de provider waarvoor deze toevoeging lijkt geschreven, kan je de Filterbox afnemen: een apparaat dat op iedere internetverbinding kan worden geplaatst en je internet filtert. […]

Het filtervoorstel lost het veronderstelde probleem niet op. Het voorstel van de SGP en het CDA is bedoeld om het mogelijk te maken dat internetaanbieders alleen een verbinding met een filter kunnen aanbieden. Maar ironisch genoeg maken ze dat juist onmogelijk. Onder de bepaling is het aanbieders namelijk verboden om ‘voordeel’ te bieden voor het filteren (zie onder). En hoe stel je vast of ‘voordeel’ wordt verstrekt voor het filteren? Simpel. Alleen door de prijs en andere voorwaarden tussen een abonnement mét filter en zónder filter te vergelijken. Aanbieders moeten onder dit voorstel dus ook altijd een ongefilterd internet aanbieden.

Het filtervoorstel opent de deur voor misbruik door providers. De term ‘ideologische motieven’ is subjectief, en daardoor niet duidelijk genoeg om de grens tussen toelaatbare en ontoelaatbare filtering te trekken. […]