This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Secretaresse gezondheidsinstelling bekijkt EPD voor priv├ędoeleinden

Uit de uitspraak van een rechter is af te leiden dat een secretaresse van een gezondheidsinstelling voor prive doeleinden het EPD heeft geraadpleegd. De rechter was helder in zijn oordeel.

In het artikel De moeder wier dochter werd aangerand en daarna haar baan verloor in het NRC:

Een 13-jarig meisje wordt op een verjaardagsfeestje onzedelijk betast door een man. De ouders zien van aangifte af op voorwaarde dat de man, een familielid, zich laat behandelen. De moeder ontdekt enige tijd later dat de man zich daar niet aan houdt. Zij is namelijk werkzaam als secretaresse bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar de man zich had gemeld. Een collega vertelde haar dat er alleen een intakegesprek was geweest. Dat controleert de moeder door in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) te kijken. […]

[…] De advocaat van de verdachte dient daarop een klacht in bij de zorginstelling. Die roept haar ter verantwoording. Zij erkent dat zij tweemaal in het dossier keek en haar man daarover inlichtte. De zorginstelling schorst haar en wil haar op staande voet ontslaan. Zij wil haar baan houden.

Hoe oordeelt de kantonrechter? Die zegt de aanranding niet te ‘bagatelliseren’ maar laat van haar argumenten weinig heel. Als werknemer heeft zij gefaald. De privacy van patiënten is niet alleen een wezenlijk belang van de instelling, maar ook van de samenleving. Ieder die zich bij de geestelijke gezondheidszorg meldt moet op geheimhouding kunnen vertrouwen. […]