This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Religieus internetfilter nog altijd mogelijk

Afbeelding: Open Monumenten Dag 2010 van -JvL- | Licentie: CC BY 2.0

Tijdens de stemming over netneutraliteit in de Eerste Kamer werd een motie aangenomen die de regering verzocht te onderzoeken of providers gefilterd internet konden aanbieden.  

Minister Verhagen antwoord in een brief aan de Eerste Kamer:

De netneutraliteitsbepaling biedt meerdere mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wens van internetgebruikers die, bijvoorbeeld op grond van levensbeschouwelijke overtuiging of ter bescherming van minderjarigen, gefilterd internet willen afnemen. Zo kan (beveiligde) filtersoftware of -technologie op de router, computer of mobiele telefoon van de eindgebruiker worden geplaatst. De internetabonnee kan dit zelf installeren, maar kan hier uiteraard ook een ander voor inschakelen. Het staat internetproviders vrij om een internettoegangsdienst aan te bieden in combinatie met het installeren van de gewenste filtersoftware of -technologie.

Naast het installeren van filtersoftware zou de internetprovider bij het aanbieden van een abonnement op de internettoegangsdienst de mogelijkheid aan kunnen bieden om de internettoegang te filteren door middel van een proxyservice. Als de abonnee voor deze dienst kiest, wordt al zijn internetverkeer automatisch gerouteerd via een proxy. Dat houdt in dat de router of modem-router-combinatie bij de gebruiker zo wordt ingesteld dat de gebruiker in eerste instantie uitsluitend een bepaalde door de internetprovider beschikbaar gestelde website kan worden bereikt. Via deze website krijgt de gebruiker toegang tot de rest van het internet, met uitzondering van de websites die de gebruiker niet wenst te zien. Een dergelijke proxydienst hoeft, net als de filtersoftware of -technologie op de computer, smartphone of router, niet per se van de eigen internetprovider te worden afgenomen. Een internetabonnee die prijs stelt op gefilterd internet kan dan ook kiezen uit alle internetabonnementen van alle aanbieders en vervolgens los het «proxyfilter» afnemen.

In alle gevallen van filtering op verzoek gaat het om een dienst die los staat van de internettoegangsdienst. De internettoegangsdienst zelf is ongefilterd (netneutraal), en moet de abonnee ook los van de filtering kunnen gebruiken zonder dat daar geldelijk of ander nadeel aan verbonden is. Het is belangrijk dat de abonnee er zelf (zonder afhankelijk te zijn van medewerking van de internetprovider) voor kan kiezen géén gebruik te maken van het filter (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een andere router) zodat hij toegang heeft tot het ongefilterde internet. De internetprovider mag geen lager tarief in rekening brengen voor internet mét filtertoepassing dan hij rekent voor internettoegang waarbij geen filtersoftware of -technologie wordt toegepast. Dat zou immers een uitholling van de netneutraliteitsbepaling met zich mee kunnen brengen en zou – gezien de extra kosten die worden gemaakt in verband met de filtering – ook niet logisch zijn.

Ook als artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet in werking is getreden zijn er met andere woorden verschillende manieren waarop effectief kan worden voorzien in de behoefte van groepen internetgebruikers aan filtering op opvoedkundige of ideële gronden.