This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Regering wil nu ook alle reisgegevens bewaren

Afbeelding: Stickers on Schiphol luggage belt van Kars Alfrink | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Om zicht te krijgen op “die kleine groep van potentiële terroristen en verdachte personen” wil de Nederlandse regering nu ook bijhouden wie het land inkomt of uitgaat.

In het bericht Nederland gaat reisgegevens opslaan schrijft RTL Nieuws:

De Nederlandse regering wil onze reisgegevens gaan vastleggen. Als u Nederland verlaat of binnenkomt, wordt dat in toekomst geregistreerd en bewaard. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen RTL Nieuws.

Op deze manier hopen inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld potentiële jihadstrijders.

“Nu worden uw reisgegevens niet opgeslagen. We willen dat alle reisgegevens worden opgeslagen en ter beschikking komen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Natuurlijk onder stringente voorwaarden”, aldus Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

“Zodat we zicht kunnen krijgen op die kleine groep van potentiële terroristen en verdachte personen of ze Nederland verlaten en de diensten een risico-inschatting kunnen maken.”