This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Regering verruimt wet voor cameratoezicht met drones

Afbeelding: The hood van Geir Halvorsen | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De Gemeentewet moet worden aangepast, zodat camera toezicht met drones straks ook mogelijk is.

Over het gebruik van drones voor cameratoezicht door gemeenten zegt Opstelten:

Vliegend cameratoezicht is niet uitgezonderd van de reikwijdte van het wetsvoorstel. Daarmee is niet gezegd dat die vorm van cameratoezicht zonder meer is toegestaan, omdat elke inzet van camera’s noodzakelijk moet zijn in het belang van de handhaving van de openbare orde. […]

Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat het belang van de handhaving van de openbare orde altijd zorgvuldig moet worden afgewogen tegen het individuele recht van burgers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. […]

In het algemeen kan worden gesteld dat – vanwege de ruimere mogelijkheden en de inherente privacygevaren – de inzet van rijdende en vliegende camera’s als een zwaarder middel kan worden aangemerkt dan de inzet van statisch opgestelde camera’s. Het ligt om die reden voor de hand dat de inzet van rijdende camera’s en, a fortiori, vliegende camera’s minder snel toelaatbaar is dan de inzet van – al dan niet nagelvast bevestigde – statisch opgestelde camera’s.

Tegelijkertijd is het echter niet ondenkbaar dat – bijvoorbeeld door snelle verplaatsingseffecten – in bepaalde gevallen de inzet van vliegende camera’s noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin grote mensenmassa’s bijeen zijn in de publieke ruimte en waar het uit het oogpunt van handhaving van de openbare orde noodzakelijk kan zijn om vanuit de lucht te monitoren hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen. Op die manier kan effectief en tijdig worden voorkomen dat de handhaving van de openbare orde in gevaar komt doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen. […]

In een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl staat verder nog:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent zich niet in de suggestie van dagblad Metro dat minister Opstelten met drones (met camera’s uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) burgers wil bespieden. Het is absoluut niet zo dat burgemeesters straks willekeurig en ongecontroleerd burgers kunnen bespioneren.