This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Regelmatig storing in EPD diensten

Het UZI-authenticatiesysteem, dat zorgverleners toegang tot medische informatie geeft, kampte recent met enkele landelijke storingen.

Webwereld meldt in het artikel EPD geplaagd door storingen:

Het gaat om storingen in het UZI-formulierensysteem en het BSN-dienstensysteem. Via de formulieren kan een registratie in het UZI-register (Unieke Zorgverleners Identificatie) worden aangevraagd, die de UZI-pas als paspoort gebruikt. Daarnaast worden via de formulieren ook servercertificaten aangevraagd die eveneens dienst doen als een elektronische identiteit voor het systeem. Dat systeem was van maandag 15 maart op dinsdag 16 maart bijna twintig uur onbereikbaar. Het UZI-authenticatiesysteem geeft zorgverleners, en mensen die een indicatie voor behandeling moeten geven, toegang tot medische informatie. […]

Tussen dinsdag 16 maart en zaterdag 20 maart waren er in totaal vijf landelijke storingen in het BSN-dienstensysteem.