This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Rechter: ook TPB proxies zijn verboden

Afbeelding: Cat and Mice Gate, Savannah, Georgia van JR P | Licentie: CC BY-NC 2.0

De Piratenpartij moet op last van de rechter stoppen met doorgeven van verkeer aan TPB en mag geen verwijzingen naar andere omzeilingstechnieken publiceren.

Uit het vonnis:

Brein zegt geen probleem te hebben met het aanbieden van een generieke proxy. Maar net als in het Ziggo Vonnis vraagt Brein om het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay in de generieke proxy, om precies dezelfde redenen als bedoeld in dat vonnis. Door deze dienst aan te bieden handeltPiratenpartij volgens Brein als tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr. Bovendien handelt Piratenpartij onrechtmatig jegens Brein door The Pirate Bay niet te blokkeren in haar generieke proxy, nu de website van piratenpartij al langere tijd uitdrukkelijk dienst doet als omzeiling voor de Ziggo en XS4All opgelegde blokkade. […]

De voorzieningenrechter stelt voorop dat actief faciliteren van het omzeilen van een rechterlijke beslissing – die beoogt een onrechtmatige toestand te beëindigen – door het aanbieden van middelen waardoor afbreuk wordt gedaan aan het effect van de rechterlijke beslissing, in het algemeen onrechtmatig is, omdat dergelijk handelen in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. […]

De door Piratenpartij aangeboden faciliteiten bestaande uit het aanbieden van de eigen dedicated proxy (vordering sub i) in reconventie), links naar dedicated proxies van anderen (vordering sub ii)) en het aanbieden van een generieke proxy zonder deze te blokkeren voor de IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen via welke The Pirate Bay opereert (vordering sub iii), zijn naar voorlopig oordeel alle te kwalificeren als door Piratenpartij als tussenpersoon aangeboden diensten die door het publiek worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht van door Brein vertegenwoordigde rechthebbenden te maken. Voorshands is er dan ook aanleiding op grondslag van artikel 26d Aw en 15e Wnr Piratenpartij het aanbieden van deze diensten te verbieden.

De voorzieningenrechter:  […]

i) gebiedt Piratenpartij het aanbieden van een dienst, waarmee de website van The Pirate Bay (bereikbaar via the piratebay.se) één op één ter beschikking wordt gesteld (een TPB dedicated proxy) al of niet via het subdomein tpb.piratenpartij.nl te staken en gestaakt te houden;

ii) gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxies;

iii) gebiedt Piratenpartij de toegang tot The Pirate Bay in haar generieke proxy te blokkeren, meer in het bijzonder om binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis de in deze conclusie bedoelde generieke proxydienst die wordt gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang voor de gebruikers van de generieke proxy dienst van gedaagde tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert, te weten:
IP-adressen: […]

v) gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het plaatsen van lijsten met internetadressen waarmee blokkades van The Pirate Bay kunnen worden omzeild, op haar subdomein tpb.piratenpartij.nl;