This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Provincie wil middels kentekenregistratie inzicht in reistijden

De Provincie Limburg gaat op een aantal hoofdwegen de kentekens van auto's scannen. Op die manier kan de provincie bepalen wie vaak van deze hoofdwegen gebruikt maakt. Die gebruikers worden uitgenodigd voor een onderzoek.

De website Blik op Nieuws.nl meldt:

De Provincie Limburg gaat de reistijden via de belangrijkste regionale en hoofdwegen meten. Hiervoor wordt een aantal automobilisten benaderd en gevraagd aan dit onderzoek mee te doen. […] Ten behoeve van het onderzoek worden er langs 9 wegvakken in Limburg kentekens geregistreerd. Automobilisten die veelvuldig een bepaald traject rijden, worden vervolgens per brief benaderd en gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. […]