This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Providers moeten openheid geven over internetverkeer

Binnenkort zullen internetproviders openheid moeten geven over hoe zij hun netwerkverkeer behandelen. Het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt op dit moment hoe die transparantieverplichting moet worden ingevuld. Bits of Freedom stuurde een brief naar de minister.

In het artikel Providers moeten maximale openheid geven over internetverkeer schrijft Bits of Freedom:

In de brief schrijven we dat providers verplicht moeten worden om maximale transparantie te geven over de maatregelen die ze nemen om netwerkverkeer te blokkeren of te vertragen. Dat betekent dat ze onder meer inzicht moeten geven in de software, poorten en protocollen ten aanzien waarvan maatregelen gelden. Ze moeten aangeven gedurende welke periodes de maatregelen gelden, en of sprake is van een datalimiet of congestiemaatregel. Ook moeten ze volledig inzicht geven in de overboekingsfactor op wijkniveau (hoeveel capaciteit is beschikbaar, en hoeveel capaciteit is verkocht), zodat gebruikers kunnen bepalen hoe waarschijnlijk het is dat congestie zal voorkomen.

De brief zelf is hier te vinden.