This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Protest tegen wetsvoorstel bestrijding computercriminaliteit

Eerder publiceerde demissionair minister Hirsch Ballin een nieuw wetsvoorstel tegen computercriminaliteit. Het meest omstreden punt in het voorstel is het schrappen van de rechterlijke toets bij het ontoegankelijk laten maken van websites. In een brief aan de minister vraagt Bits of Freedom het wetsvoorstel op drie punten aan te passen.

In het persbericht Nederlandse internetgemeenschap protesteert tegen overheidscensuur schrijft Bits of Freedom:

De brief is een initiatief van Bits of Freedom en is ondertekend door negentien maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Internet Society en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). De brief is daarnaast ondertekend door twintig experts uit de academische wereld, waaronder hoogleraar informatiebeveiliging Bart Jacobs, hoogleraar strafrecht Theo de Roos en hoogleraar informatierecht Egbert Dommering. Tot slot is de brief ondertekend door bloggers en andere media, waaronder Bert Brussen, Sargasso.nl en GeenCommentaar.

In de brief zelf schrijft Bits of Freedom:

In het concept-voorstel zou het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen om zonder voorafgaande toetsing van de rechter-commissaris informatie op internet te doen verwijderen of te blokkeren, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, versterkt door een dwangsom (artt. 125p en 125q Wetboek van Strafvordering). Daarmee zou de voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris die op dit moment vereist is bij de uitoefening van deze bevoegdheid worden geschrapt. Ook zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het overnemen en openbaar maken van niet-openbare gegevens strafbaar worden gesteld (artt. 139c en 139e Wetboek van Strafrecht). Tot slot zou in het wetsvoorstel – kort gezegd – het opnemen van eigen gesprekken strafbaar worden gesteld (art. 139a en 139b Wetboek van Strafrecht).

Het schrappen van de voorafgaande toetsing door een rechter-commissaris is een vergaande, niet-noodzakelijke inperking van de communicatievrijheid. De bevoegdheid om informatie ontoegankelijk te maken is zeer breed, zeker nu wordt voorgesteld om de reikwijdte uit te breiden naar “aanbieders van een communicatiedienst”. In een rechtsstaat hoort de – onafhankelijke – rechter-commissaris de uitoefening van dit soort ingrijpende bevoegdheden vooraf te blijven controleren.

Voor zover het Openbaar Ministerie nu al kan verzoeken om informatie op internet ontoegankelijk te maken, kan het dat pas na toetsing door een rechter-commissaris. Er is geen noodzaak om dit uitgangspunt te verlaten en in de toelichting wordt deze noodzaak ook niet onderbouwd. […]