This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Proef internetfilter KLPD eindigt in mei

Afbeelding: Playground Trapeze Rings van Peter Lee | Licentie: CC BY-NC 2.0

In een debat in de Tweede Kamer zei minister Opstelten een maand geleden dat de pilot met filteren van afbeeldingen op internet in mei zal worden gestopt.

Vorige week verscheen het verslag van het Algemeen Overleg van 2 februari:

Minister Opstelten: […] Mevrouw Helder vroeg naar de stand van zaken van de pilot LeaseWeb. Waarom is deze nu wel effectief ten opzichte van filteren en blokkeren? De pilot is op 1 september van start gegaan en loopt tot eind mei 2012. Daarna volgt een evaluatie. Hierin zullen ook de resultaten worden meegenomen. Ten opzichte van filteren en blokkeren acht ik deze pilot wel effectief, omdat je hiermee voorkomt dat kinderporno het internet opgaat vanuit Nederland. Bij filteren en blokkeren ging het om kinderporno dat al op internet staat. Dat is zo’n beetje de positieverandering. In die laatste positie is het blokkeren van toegang niet effectief.

Minister Opstelten: […] De evaluatie van het internetfilter komt in mei. Die zal ik meenemen in de voortgangsrapportage. Ik stel voor dat deze in september komt. Dan zitten alle elementen erin. Dat is een goede basis voor eventueel nader overleg met de Kamer.

De heer Van der Steur (VVD): […] Ik deel het standpunt van mevrouw Arib over het uploadfilter niet. De VVD-fractie heeft goed naar de minister geluisterd. Er komt een evaluatie. Het is verstandig om daarin de eventueel benodigde wettelijke grondslag en de privacyaspecten uitgebreid mee te nemen. Dat wil niet zeggen dat het project moet worden gestopt. Op zichzelf kan er hopelijk een goede werking van uitgaan. We moeten echter in de evaluatie wel naar de wettelijke basis en de privacyaspecten kijken.

Minister Opstelten: […] Velen van u hebben gesproken over encryptie. Ik heb morgen een Engelse collega op bezoek, dus kan ik er nog met hem over spreken. De Engelsen hebben bij wet vastgelegd dat aan personen, ook verdachten, kan worden gevraagd om wachtwoorden af te geven. Ik heb u daarover gerapporteerd. Niet meewerken is strafbaar. Door hogere rechtscolleges in het Verenigd Koninkrijk is deze handelwijze ondersteund, maar dit is nog nooit aangekaart bij het Europees Hof in relatie tot het EVRM. Het lijkt mij daarom raadzaam dit nog eens goed te laten onderzoeken. Geef mij even de tijd. Het heeft geen zin om hier een «vluggertje» te maken en iets krachtig te zeggen terwijl het niet houdt. Ik wil mij er iets breder op oriënteren. Ik zeg niet per definitie dat het niet kan.