This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Privacygevoelige gegevens studenten en docenten op straat

Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat veel scholen onbedoeld gevoelige informatie publiceren. Na melding halen de meeste scholen de informatie weg.

Uit het bericht Privacygevoelige gegevens studenten op straat op de website van de Algemene Onderwijsbond:

Het Onderwijsblad googelde de afgelopen twee weken naar privacygevoelige gegevens, net als eerder afgelopen najaar. Alle betrokken instellingen hebben de mogelijkheid gekregen op de resultaten te reageren. De meeste hebben maatregelen genomen of aangekondigd. […] 

Via een blogportaal blijken drie Excel-lijsten met cijfergegevens openbaar, inclusief volledige naam. Daarnaast slingeren er tekstdocumenten met tussen- en eindbeoordelingen van een minor schilderen, inclusief uitgeschreven kwalificaties over het werk en de inzet van studenten. […] Eén lijst vermeldt ook de huisadressen van 32 (oud)studenten. […] Op een openbare webpagina staan 18 Excellijsten met beoordelingen in Engelse taalvaardigheid. Het gaat om gegevens over enkele honderden studenten, met naam vermeld, verdeeld over de cohorten 2006 tot en met 2009. De lijsten blijken recent, op 11 februari, nog bijgewerkt. […] […] Interne documenten als een meerjarenbegroting 2009-2012, een namenlijst voor functioneringsgesprekken, een personeelslijst met privéadressen, mailberichten van (oud)medewerkers, en positioneringspresentaties. Documenten waarin stagiaires zichzelf persoonlijk voorstellen, een ingescande beoordelingsbrief van een stagebedrijf, en twee klassenlijsten. […] 

In de meeste gevallen hebben de scholen aangegeven de informatie te verwijderen, en in sommige gevallen is ook Google gevraagd de informatie uit de cache te halen.