This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie volgt automobilist overal

Er zijn inmiddels nog maar drie politieregio's waar geen gebruik gemaakt wordt van ANPR camera's. Daarnaast moeten binnen een jaar alle surveillanceauto's van de KLPD voorzien van dergelijke camera's.

Onder meer in het Brabants Dagblad verscheen het opiniestuk Overal loeren camera's:

Zonder het te weten, is het kenteken van haar auto dagen achtereen gefotografeerd. Net als bij duizenden anderen op deze snelweg bij Rotterdam, maar ook op de A1, A6 en A12. De automobilisten kunnen geld verdienen als ze de spits op deze snelwegen voortaan mijden. Boven de snelwegen hangen camera's die automatisch alle kentekens scannen, los van trajectcontrolecamera's. Met dit zogenaamde ANPR-systeem worden gegevens gekoppeld aan namen en adresgegevens. Naast Rijkswaterstaat maken ook andere instanties gebruik van dit systeem, zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, gemeenten en politiekorpsen. Een ANPR-camera kan duizenden kentekens per uur controleren.

[…] Want de politiekorpsen blijken inmiddels op grote schaal gebruik te maken van ANPR-camera's; slechts drie korpsen maken er geen gebruik van: Brabant-Noord, Zeeland en Twente. Deze ontwikkeling heeft zich bijna geruisloos voltrokken. Toen enkele jaren geleden het korps IJsselland bij het knooppunt van de A28 en A50 ANPR-camera's installeerde om het verkeer 24 uur per dag, zeven dagen per week in de gaten te houden, kwam het College bescherming persoonsgegevens (CBP) nog in verweer. Het eiste dat gegevens van niet-verdachte personen onmiddellijk zouden worden vernietigd. De politie trok zich daar echter niets van aan. Het korps Rotterdam-Rijmond plaatste vijf permanente camera's op snelwegen rond de stad, waarbij de gegevens liefst vier maanden worden bewaard. Het korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft het systeem inmiddels in 45 surveillanceauto's ingebouwd. Binnen een jaar moeten alle 95 wagens ermee zijn uitgerust. Ook het KLPD wil de gegevens vier maanden bewaren.