This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie tapte 7% meer internetverbindingen in 2013

Afbeelding: Data Center - NCC van Beraldo Leal | Licentie: CC BY 2.0

In 2013 werden bijna 18.000 IP-adressen afgetapt, een stijging van 7 procent. Ook het aantal gegevensvorderingen steeg behoorlijk, tot meer dan 26.000.

Het ministerie van Veiligheid en nog iets publiceert op verzoek van de Tweede Kamer elk jaar een overzicht van het aantal afgetapte telefoonnummers en internetverbindingen. Gewoonlijk gebeurt dat in een losse brief, zoals vorig jaar. Dit jaar waren de cijfers verstopt in een lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van het ministerie. De minister schrijft in antwoord op één van de vragen uit het parlement:

In de eerste plaats is het relevant om bij deze cijfers te melden dat het hier gaat om het aantal getapte nummers en niet het aantal getapte personen. Dit is van belang omdat sommige verdachten zeer veel nummers in gebruik hebben en deze per getapt nummer in de statistieken worden opgenomen. Ontwikkelingen in de statistieken zijn om die reden moeilijk te duiden.

Het totaal aantal telefoontaps is met iets minder dan 3% gestegen naar 26.150. Het aantal vorderingen gegevensverstrekking (met daarbij als grootste categorie de «historische verkeersgegevens») is met krap 10% gestegen van 56.825 naar 62.554.

Het aantal IP-taps is met bijna 7% gestegen naar 17.806. Deze toename valt te verklaren door de toename van het gebruik van smartphones in onze samenleving. Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak en één op het datakanaal.

In november waren al de cijfers van het aantal bevragingen van identificerende gegevens bekend gemaakt.