This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie heeft geen idee van opbrengst ANPR-camera’s

Afbeelding: A1-6 van Chriszwolle | Licentie: CC BY-NC 2.0

De politie houdt niet bij welke resultaten worden behaald met de camera’s die de kentekens van passerende auto’s kunnen registreren.

In het artikel Geen zicht op nut kentekenscan door gebrekkige registratie bij het NRC:

Het aantal politiecamera’s dat kentekens van auto’s registreert is de laatste jaren sterk uitgebreid. Maar wat de resultaten hiervan zijn is tot nu toe niet gemeten. […] Het gebrek aan inzicht in de resultaten blijkt uit tientallen politiedocumenten die NRC Handelsblad heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). […] De nationale politie erkent in een schriftelijke toelichting dat, op wat incidentele gegevens na, niet kan worden gezegd welke concrete resultaten er tot op heden zijn geboekt met ANPR. “Er moet worden geconstateerd dat dit gewoonweg niet in documenten wordt vastgelegd.”

Slechts enkele van de 26 politiekorpsen die begin dit jaar opgingen in de nationale politie, hielden hun resultaten (sporadisch) bij. Het gros deed dat niet. “Door het grootste deel van de politie wordt dat niet apart geregistreerd.” In februari gebruikte Opstelten de met ANPR behaalde “resultaten” nog om uitbreiding te bepleiten:

“Ik stel vast […] dat ANPR hits en hints oplevert en daarmee meerwaarde heeft voor de politie, zowel voor de handhaving als voor de opsporing. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de huidige inzet […] en bevestigt mij in mijn voornemens tot een bredere inzet.”

Opstelten wil ANPR in het hele land invoeren. De Tweede Kamer is daar inmiddels mee akkoord, evenals met de opslag van de vergaarde kentekens gedurende vier weken – iets wat begin 2010 nog tot grote ophef leidde en werd verboden door het College Bescherming Persoonsgegevens.