This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie gebruikt drones ook voor surveillance

Afbeelding: Arnhem sticker van Scott Burnham | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De politie zette Defensie drones eerder in voor stelselmatige observatie, maar nu blijkt er ook mee gesurveilleerd te hebben.

Dat wordt duidelijk uit antwoorden van het College van B&W in Arnhem, waar geruime tijd met de Defensie drones boven de stad is gevlogen. De wettelijke basis daarvoor werd gevonden in artikel 3 van de Politiewet, waarin de algemene taakomschrijving van de politie is vastgelegd. Het artikel wordt te pas, maar zeker ook te onpas, gebruikt als er voor de gewenste bevoegdheid geen wetsgrond bestaat.

Boven Arnhem is een klein onbemand militair vliegtuig, ‘de Raven’, ingezet ter ondersteuning van het donkere dagen offensief van de politie in de periode 8 november 2012 tot en met 25 januari 2013. In 2012 is 8 keer boven Arnhem gevlogen, waarvan 1 vlucht wegens weersomstandigheden is afgebroken. In 2013 gebeurde dat eveneens 8 keer, waarvan de vlucht op 25 januari 2013 is afgebroken als gevolg van een materieel defect. […]¬†Voorts wordt de wettelijke basis gevormd door artikel 3 van de Politiewet, de taak van de politie om de rechtsorde daadwerkelijk te handhaven.

Het donkere dagen offensief is vooral gericht op bestrijding van straatroven, overvallen, woninginbraken en autokraken. De waarnemingen met behulp van de Raven ondersteunen de inzet van mensen en middelen in de wijk door surveillance met behulp van een warmtebeeldcamera vanuit de Iucht gedurende de avond en nacht. Het geeft zicht op personen en voertuigen die op dat moment een wijk ingaan, daar rondlopen en actief zijn. Juist de combinatie van de Raven met de aanwezigheid van politie op de grond versterkt de heterdaadkracht. […]¬†De inzet vond plaats op basis van een analyse van hotspots en hottimes van de genoemde misdrijven.

De vluchten hebben direct of indirect bijgedragen aan een aantal aanhoudingen. Daarnaast zijn de waarnemingen ondersteunend geweest aan een aantal gericht uitgevoerde controles. Dit heeft geleid tot een sterkere informatiepositie over personen en voertuigen die zich onder verdachte omstandigheden ophielden in de wijken. Door het gebruik van de warmtebeeldcamera’s zijn tevens panden zichtbaar geworden met opvallende warmte-uitstraling. Op een aantal van deze locaties heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden en is een hennepkwekerij aangetroffen.

Aan het einde van een inzet worden de beelden door Defensie overgedragen aan de politie. Deze bewaart ze uitsluitend voor zover ze relevant zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Mogelijk zijn deze beelden later, als andere gegevens of informatie in het desbetreffende strafrechtelijk onderzoek beschikbaar komen, in combinatie met die gegevens of informatie tot een persoon te herleiden.

Desgevraagd heeft de officier van justitie aangegeven dat hij in zijn besluit heeft meegewogen dater in het district Gelderland-Midden, waaronder de gemeente Arnhem, met name in de wintermaanden sprake is van een forse stijging van het aantal overvallen, straatroven, autokraken en woninginbraken . Dit zijn ernstige strafbare feiten, die een inbreuk vormen op de rechtsorde en in veel gevallen een grate impact hebben op de persoonlijke integriteit van de slachtoffers. Gelet op het feit dat op de beelden van de Raven personen niet direct identificeerbaar zijn, de surveillance plaatsvindt in de openbare ruimte en de Raven met name is ingezet ter ondersteuning van extra surveillance op de grand, acht de officier van justitie deze inzet proportioneel.