This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie bewaart gegevens verdachten te lang

Afbeelding: Politie escort van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Politie Midden-Nederland overtreedt de wet door niet tijdig gevoelige gegevens over criminelen te verwijderen. Het CBP legt een last onder dwangsom op.

In haar besluit schrijft het CBP:

Toch concludeert het CBP dat [de Wet politiegegevens] nog steeds wordt overtreden omdat de Eenheid Midden-Nederland niet of niet in alle gevallen tijdig periodiek (tenminste eenmaal per jaar) een noodzakelijkheidstoets uitvoert ten aanzien van de [Criminele Inlichtingen Eenheid-]gegevens die worden verwerkt. Dit heeft bovendien tot gevolg dat CIE-gegevens niet tijdig worden verwijderd zodra de CIE-gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voorzover zij in verband met enige wettelijke bepaling dienen te worden verwerkt. Tevens heeft het CBP geconstateerd dat de Eenheid Midden-Nederland in staat is om deze overtreding op te heffen.

De politie heeft een jaar de tijd op het probleem op te lossen, op straffe van een dwangsom.