This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Passages DPI uit rapport WG Auteursrecht vervallen

De passages over Deep Packet Inspection in het rapport van de werkgroep Auteursrecht zijn komen te vervallen, aldus de opstellers van het rapport. De passages hebben voor te veel onduidelijkheid gezorgd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft mevrouw Gerkens, de voorzitter van de werkgroep Auteursrecht:

Door middel van deze brief wil de werkgroep Auteursrecht graag bevestigen hetgeen zij eerder heeft medegedeeld in het gesprek met uw commissies op 14 april 2010. Daarin stelde zij dat bij nader inzien de passages in haar rapport over Deep Packet Inspection (DPI), evenals de aanbeveling op dit punt (Kamerstuk 29 838 / 31 766, nr. 19 (herdruk) ) als vervallen dienen te worden beschouwd. De passages hebben voor veel onduidelijkheid gezorgd en soms tot apert onjuiste conclusies geleid. De werkgroep is voorts van mening dat door het toespitsen van de discussie op technieken als DPI het onderwerp auteursrechten als geheel teveel in de verdrukking komt.