This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Parlement wil meebeslissen over Europese privacyregels

Afbeelding: European parliament van Michal Sänger | Licentie: CC BY-NC-SA

De Tweede Kamer wil dat minister Opstelten geen onomkeerbare stappen neemt in de onderhandelingen over de nieuwe Europese privacyregels.

In een conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie van schrijft de Tweede Kamer:

Hiermee stel ik u ervan in kennis dat de Tweede Kamer de voorstellen ter herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (de ontwerpverordening met het algemene kader voor bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (COM(2012) 11) en de ontwerprichtlijn over de bescherming van persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012) 10)) van zodanig politiek belang acht dat zij over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd.

Met verwijzing naar artikel 4, lid 2, van de Goedkeuringswet bij het Verdrag van Lissabon verzoek ik u onverwijld in de betreffende EU-overlegfora een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen. In dit verband verzoek ik u geen onomkeerbare stappen te zetten in het onderhandelingsproces over het voorstel totdat een overleg tussen regering en Kamer heeft plaatsgevonden over het bijzondere politieke belang van dit voorstel.

Het gaat onder meer om de General Data Protection Regulation.